Keli pastebėjimai apie Baltijos šalių diplomatų santykius su JAV valstybės departamentu

Asta Petraitytė - Briedienė

Santrauka


Straipsnyje, remiantis JAV, taip pat Lietuvos, Latvijos ir Estijos archyvine bei istoriografine medžiaga, trumpai pristatoma Baltijos šalių diplomatų santykių su JAV valstybės departamentu raida. 1940-aisiais JAV, nepripažindamos Baltijos šalių aneksijos ir okupacijos, nenutraukė su jomis diplomatinių santykių. Vašingtone, Niujorke ir Čikagoje toliau veikė šių šalių pasiuntinybės, generaliniai konsulatai ir / ar konsulatai. Baltijos šalių diplomatai, veikdami kartu, apgalvotai, organizuotai ir vieningai, palaikė nuolatinius ryšius su JAV valstybės departamentu. Keturių šalių santykiai buvo dalykiškai draugiški.

Esminiai žodžiai: Baltijos šalių diplomatai, JAV valstybės departamentas, diplomatiniai santykiai, Šaltasis karas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2015.21


Visas tekstas:

PDF