Vilniaus miestiečių studijos Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose XVII–XVIII a. pirmojoje pusėje

Violeta Pansevič

Santrauka


Straipsnyje aptariamos miestiečių studijos gimtojoje Vilniaus akademijoje, Karališkojoje Prūsijoje buvusiose Gdansko, Elbingo ir Torunės gimnazijose, Branevo seminarijoje, Krokuvos, Karaliaučiaus, Ingolštato ir Paduvos universitetuose. Be studijų vietos ir metų, aptariami ir kiti svarbūs aspektai: padėtis miesto visuomenėje, religinė priklausomybė, išvykų į užsienio mokymo įstaigas skaičius, mokslinių laipsnių įgijimas, pasirinktų studijų kryptis ir įgyta profesija, studijavusių miestiečių tolesnis likimas.

Esminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, Vilnius, miestiečiai, studijos, įrašų knygos, gimnazijos, seminarijos, akademijos, universitetai.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2016.01


Visas tekstas:

PDF