Latvijos konsulatas Klaipėdoje 1920–1940 m.

Edita Gervetauskaitė

Santrauka


Remiantis vien pirminių šaltinių analize ir sinteze (straipsnyje panaudota trylikos Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) fondų medžiaga, informacija, esanti publikuotuose dokumentuose, statistiniuose leidiniuose ir krašto periodinėje spaudoje), straipsnyje nagrinėjamas latvių konsulato Klaipėdoje raidos 1920–1940 m. etapai. Įvardijamos Latvijos konsulato steigimo, funkcionavimo ir uždarymo aplinkybės, išskiriami konsulų – Alfreds’o Misse, Peterio Kalcenavs’o, Karlio Freimanio, Janio Riekstiņš’o ir Janio Seskio – atvejai. Aptariama 1920–1940 m. Klaipėdoje veikusio Latvijos konsulato veikla, analizuojami Latvijos konsulato rangų pokyčiai, personalas, konsulų kultūrinė veikla.

Esminiai žodžiai: Klaipėda, konsulatas, konsulas, latviai, generalinis konsulatas, Alfreds Misse, Peteris Kalcenavs, Karlis Freimanis, Janis Riekstiņš, Janis Seskis, 1920–1940 m.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2015.19


Visas tekstas:

PDF