Didžiojo karo reikšmių perteikimas Rytų Prūsijoje ir Klaipėdos krašte. Simboliai, praktikos, ritualai

Vasilijus Safronovas

Santrauka


Straipsnyje analizuojamas Pirmojo pasaulinio karo atminimas ir šiam karui iki 1939 m. teikta reikšmė vienintelėje tarpukario Vokietijos teritorijoje, kurią karo veiksmai palietė tiesiogiai, – Rytų Prūsijoje ir nuo jos 1920 m. atskirtame Klaipėdos krašte. Atskleidžiamos įvairios mūšių, karo aukų įprasminimo formos, karui atminti skirti ritualai, jo reikšmių perteikimas paminkluose, toponimikoje, vaizduose, muziejų ekspozicijose, vadovėliuose. Nagrinėjamos politinių ir socialinių aktorių pastangos skirtingais tikslais viešai eksploatuoti įvairias karui suteiktas reikšmes.

Esminiai žodžiai: Pirmasis pasaulinis karas, Rytų Prūsija, atminimo politika, paminklai, atminimo ritualai, turizmas, žuvusių karių kultas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2016.11


Visas tekstas:

PDF