Lietuvos visuomenės požiūris į Hymanso projektus ir pasikėsinimas į Ernestą Galvanauską

Audronė Veilentienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojamas Lietuvos visuomenės požiūris į Hymanso projektus, atskleidžiamos pasikėsinimo į Ernestą Galvanauską priežastys, organizatoriai ir vykdytojai; nagrinėjamos antrojo Hymanso projekto atmetimo aplinkybės, pateikiami amžininkų vertinimai.

Esminiai žodžiai: Steigiamasis Seimas, Hymanso projektas, partijos, Ernestas Galvanauskas, pasikėsinimas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2016.14


Visas tekstas:

PDF