Kosakovskių ir Platono Zubovo ryšiai Rusijos intervencijos ir antrojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo kontekste

Ramunė Šmigelskytė - Stukienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojama, kaip Rusijos karinės intervencijos į Abiejų Tautų Respubliką bei antrojo padalijimo įteisinimo kontekste vystėsi Lietuvos didikų Livonijos vyskupo Juozapo Kazimiero ir Lietuvos bei Rusijos kariuomenių generolo leitenanto Simono Martyno Kosakovskių ryšiai su Rusijos imperatorės Jekaterinos II favoritu Platonu Zubovu. Remiantis archyviniais šaltiniais ir 1792–1793 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfederacijos veiklos tyrimais nustatoma, kaip ir kada užsimezgė Lietuvos didikų kontaktai su P. Zubovu, kokių tikslų, naudodamiesi Rusijos imperijos dvare įsigalėjusia favoritizmo sistema, siekė broliai Kosakovskiai ir kokie buvo paties P. Zubovo tikslai proteguoti Kosakovskių giminės atstovus. Straipsnio pabaigoje parodoma, kokius neigiamus politinius padarinius turėjo Kosakovskių bendradarbiavimas su P. Zubovu.

Esminiai žodžiai: favoritizmas, Rusijos imperijos karinė intervencija, Targovicos konfederacija, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfederacija, Kosakovskiai, Platonas Zubovas, antrasis Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2017.02


Visas tekstas:

PDF