Rašytojai Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavime

Mindaugas Tamošaitis

Santrauka


Straipsnyje aptariama bendra LKP padėtis sovietmečiu, analizuojami dalies rašytojų stojimo į šią partiją motyvai, rašytojų komunistų požiūris į partiją Tautinio atgimimo laikotarpiu, ypatingas dėmesys skiriamas rašytojų komunistų vaidmeniui 1989 m. gruodžio 19–23 d. įvykusiame LKP XX suvažiavime, kuriame partija skilo į savarankišką LKP ir prosovietinę LKP-TSKP, kuri toliau liko Sovietų Sąjungos komunistų partijos sudėtine dalimi.

Esminiai žodžiai: Lietuvos komunistų partija (LKP), Centro komitetas (CK), Rašytojų sąjunga (RS), Tautinis atgimimas, valdžia, Lietuvos persitvarkymo sąjūdis (LPS).

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2015.14


Visas tekstas:

PDF