Adolfo Šapokos 1960 metų paskaitos Kanados lietuvių jaunimui

Valdas Selenis

Santrauka


Straipsnyje publikuojami istoriko Adolfo Šapokos (1906–1961) dviejų paskaitų,
skaitytų 1960 m. Kanados lietuvių jaunimui, rankraščiai, surasti Toronte, Kanados lietuvių muziejaus-archyvo fonde.

Esminiai žodžiai: ateitininkai, jaunimas, Kanada, išeivija, Adolfas Šapoka.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2017.12


Visas tekstas:

PDF