Baltiškųjų mitologinių būtybių sampratos pokyčiai XXI a. Viduklės bendruomenėje

Vilius Šadauskas

Santrauka


Atsižvelgiant į Lietuvos kaimo ir mažų miestelių gyventojų kultūrinėje sąmonėje vykstančius pokyčius, siekiama atlikti sistemišką mitologinių būtybių sampratos tyrimą. Straipsnyje analizuojama lauko tyrimo metu surinkta informacija, charakterizuojanti XXI a. Viduklės miestelio ir aplinkinių kaimų situaciją. Suformuoto sisteminio klausimyno pagrindu, atsižvelgiant į tokius aspektus kaip funkcijos, išvaizda, gyvenamoji erdvė, santykis su žmogumi, apibūdinamos dešimt populiariausių baltiškųjų mitologinių ir sakmių būtybių. Tyrimo metu surinkta informacija lyginama su XVI–XVIII ir XIX a. rašytinių šaltinių informacija, lietuvių liaudies sakmėmis ir mitologų darbais, siekiant nustatyti esminius skirtumus tarp ankstesnių laikotarpių ir XXI a. mitologinių būtybių sampratos.

Esminiai žodžiai: mitologinės būtybės, Žemaitija, XXI a. visuomenė, mitologinės būtybės samprata, Viduklė.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2016.06


Visas tekstas:

PDF