Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogų rengimo tvarka Lietuvoje XX amžiaus 3–4-ajame dešimtmečiuose

Ieva Griniūtė - Tumelienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojami XX a. 3–4-ajame deš. įvykę ikimokyklinio amžiaus vaikų švietimo, priežiūros ir auklėjimo darbuotojų rengimo darbai. Naujos profesijos tarpukario Lietuvoje atsiradimą lėmė modernėjančios visuomenės poreikiai ir pakitę žmonių tarpusavio santykiai. Atskleidžiama, kas ir kaip per Nepriklausomybės laikotarpį kūrė bei formavo vaikų darželio auklėtojos profesiją. Apžvelgiama ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogų rengimo tvarka ir taisyklės. Aptariamas valstybės kuriamas kontrolės, priežiūros ir apsaugos mechanizmas, skirtas auklėtojų kursų rengėjams, vaikų darželių steigėjams ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo specialistėms.

Esminiai žodžiai: Lietuva, XX amžius, ikimokyklinės vaikų ugdymo įstaigos, vaikų darželiai, vaikų darželio auklėtojos, pedagogika, švietimas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2017.19


Visas tekstas:

PDF