Juozas Gabrys-Paršaitis ir jo korespondencija su JAV lietuvių dienraščio Draugas redaktoriumi kunigu Antanu Kaupu 1911–1913 metais

Juozas Skirius

Santrauka


Straipsnyje trumpai pristatomas lietuvių veikėjas Juozas Gabrys-Paršaitis, aptariami jam skirti moksliniai darbai ir pateikiami vertinimai. Daugiau dėmesio skiriama jo susirašinėjimui su JAV lietuvių laikraščio Draugas redaktoriumi kunigu Antanu Kaupu 1911–1913 m. Publikuojami jų laiškai, kuriuose pagrindinis dėmesys skirtas J. Gabrio-Paršaičio propagandinės veiklos Vakarų Europoje finansavimui. Laiškuose aptariami ir publikacijų propagandiniuose leidiniuose klausimai, ieškomi galimų publikacijų autoriai.

Esminiai žodžiai: Juozas Gabrys-Paršaitis, Antanas Kaupas, Paryžius, Lietuvių informacijos biuras, Pavergtų tautų sąjunga, JAV lietuviai, Draugas, Annales des Nationalites.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2017.22


Visas tekstas:

PDF