Lietuvos Prezidento asmens adjutanto tarnyba XX a. 3–4 dešimtmečiuose

Ingrida Jakubavičienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojama Lietuvos Prezidento asmens adjutanto tarnyba 1919 – 1940 m. Tyrime plačiau aptariamos šias pareigas ėjusių karininkų Prano Tamašausko, Aloyzo Valušio, Tado Šakmano, Vaclovo Šliogerio, Stepo Žukaičio, Jono Mikaliūno biografijos, tikslinama jų tarnybos chronologija. Greta analizuojamų Prezidento adjutantų tarnybinių funkcijų aprašomi ir dėl labai artimo kontakto užsimezgę asmeniniai santykiai su Prezidentu ir jo aplinka. Straipsnis paremtas dokumentais, istoriografija, adjutanto V. Šliogerio publikuotais atsiminimais ir kitais šaltiniais.

Esminiai žodžiai: Prezidento apsauga, Lietuvos kariuomenės karininkai, Antanas Smetona, adjutantas.


Visas tekstas:

PDF