Valstybinės kalbos mokymas Lietuvos žydų gimnazijose ir progimnazijose 1919–1940 metais

Benediktas Šetkus

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas valstybinės lietuvių kalbos mokymas žydų gimnazijose ir progimnazijose Lietuvoje 1919–1940 m. Analizuojami Švietimo ministerijos nutarimai, kuriais buvo siekiama, kad nelietuvių mokyklose mokiniai mokėtų valstybinę lietuvių kalbą. Taip pat įvardijami tuo metu galioję valstybinės kalbos reikalavimai dirbusiems mokytojams. Apžvelgiami Švietimo ministerijos įgaliotų asmenų atlikti mokinių žydų lietuvių kalbos mokėjimo patikrinimo rezultatai ir jų vertinimai. Jie rodo, jog daugeliu atvejų buvo išsakoma nuomonė, kad žydų tautybės mokiniai nepakankamai gerai moka valstybinę lietuvių kalbą. Nagrinėjama, kokiomis priemonėmis minėtose mokyklose buvo siekiama gerinti lietuvių kalbos mokymą per pamokas ir užklasinėje veikloje.

Esminiai žodžiai: žydai, lietuvių kalba, gimnazija, progimnazija, Švietimo ministerija, pamoka.


Visas tekstas:

PDF