Bonos Sforzos vietinės administracijos pareigūnai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: personalinis aspektas

Rasa Leonavičiūtė

Santrauka


Straipsnyje analizuojamas Lenkijos karalienės ir Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Bonos Sforzos žemės valdų kompleksų Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) valdymo personalinis aspektas. Tyrimo objektas – Bonos asmeniškai paskirti vietinės administracijos pareigūnai: analizuojama jų kilmė, karjera, reikšmingi socialiniai ryšiai. Tyrimas atskleidžia, kokius asmenis Bona rinkosi savo žemėvaldai LDK valdyti, išryškina būdingas tendencijas ir atskleidžia paskirų kompleksų valdymo charakteristikas.

Esminiai žodžiai: Bona Sforza, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, pareigūnai, seniūnas, asmenys, personalinis aspektas.


Visas tekstas:

PDF