Kėdainių katalikų parapija XVII a.: parama ir konfliktai

Vaida Kamuntavičienė

Santrauka


Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais Kėdainiai buvo daugiakultūris miestas, o nuo XVI a. antrosios pusės iki XVII a. pabaigos jame daugumą sudarė protestantai. Straipsnyje analizuojama XVII a. Kėdainių katalikų parapijos materialinė padėtis, santykiai su protestantais, katalikų tarpusavio santykiai. Siekiama atskleisti, su kokiomis problemomis susidurdavo katalikiškos parapijos klebonai, administruodami paribyje tarp Vilniaus ir Žemaičių vyskupijų,katalikų ir protestantų bendruomenių buvusią parapiją. Tyrimas atliktas pasinaudojus Kėdainių katalikų parapijos archyvo išlikusia medžiaga, vizitacijų ir inventorių duomenimis ir kitais rankraštiniais šaltiniais.

Esminiai žodžiai: Kėdainiai, Švč. Trejybės ir šv. Jurgio parapija, katalikai, protestantai, XVII a.


Visas tekstas:

PDF