Antanas Olis: „Aš neturėjau laimės pamatyti Lietuvos“

Daiva Dapkutė

Santrauka


Straipsnyje pristatomas JAV lietuvių visuomenininkas, politikos veikėjas, advokatas Antanas Olis (1898–1958), analizuojami svarbiausi jo gyvenimo ir veiklos momentai, įtaka išeivijos politiniame, visuomeniniame, kultūriniame gyvenime. Nagrinėjama A. Olio veikla, sovietams okupavus Lietuvą, kuomet jis aktyviai įsitraukė į politinę veiklą – organizavo ir dalyvavo įvairiose politinėse akcijose, amerikiečių visuomenėje kėlė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo klausimą. Ryšiai su amerikiečiais, darbas tautinėje Respublikonų partijos grupėje turėjo įtakos tam, kad A. Olio veikla tapo ypač reikšminga Vakaruose pristatant Lietuvos laisvės bylą.

Esminiai žodžiai: Antanas Olis, JAV, Čikaga, lietuvių diaspora, tautininkai, respublikonai, politinė veikla, „Margutis“, muzika.


Visas tekstas:

PDF