Demografiniai pokyčiai Lietuvoje 1944–1989 m. (statistinis aspektas)

Vitalija Stravinskienė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama Lietuvos demografinė raida 1944–1989 m., nustatomi ją lėmę veiksniai ir rezultatai. Dėmesys koncentruojamas į demografinių pokyčių statistinę išraišką. Remiantis archyviniais šaltiniais, verifikuojami kai kurie Lietuvos istoriografijoje įsitvirtinę duomenys apie gyventojų skaičių pokario metais, patikslinami natūraliojo ir mechaninio prieaugių kiekybiniai rodikliai, nustatoma jų įtaka etniniams pokyčiams.

Esminiai žodžiai: demografiniai pokyčiai, Lietuvos gyventojai, natūralusis ir mechaninis prieaugiai, migracija.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2016.09


Visas tekstas:

PDF