„Tamista esi nerealus žmogus“: keletas štrichu kairiojo inteligento ir istoriko Stasio Matulaičio portretui

Gintaras Mitrulevičius, Ramunas Trimakas

Santrauka


Straipsnyje pristatomi pagrindiniai istoriko Stasio Matulaičio biografijos ir mokslinės veiklos faktai, ypatingą dėmesį skiriant paskutiniams jo gyvenimo metams. 1950 m. lapkričio 10 d. S. Matulaičio viešas pasisakymas Lietuvos TSR mokslų akademijos Istorijos institute prieš instituto vadovą Juozą Žiugždą kaip istorijos klastotoją yra vienas iš mėginimų pasipriešinti totalitarinės sistemos vykdytai istorinės atminties kontrolės ir indoktrinacijos politikai pavyzdžių. Pats ilgus metus įsitikinęs savo veiklos teisingumu bolševikas ir sovietinės sistemos šalininkas S. Matulaitis kritiškai apmąstė ankstesnę savo poziciją ir tapo nesutaikomu sovietinio režimo priešininku. S. Matulaičio gyvenimiškos metamorfozės atspindi dramatiškas epochos permainas. Šiame straipsnyje S. Matulaičio pažiūrų evoliucija įvertinama įvairių kitų savo laiku bolševizmu susižavėjusių kairiųjų inteligentų ar tiesiog SSRS simpatizavusių kairiųjų intelektualų požiūrių į sovietinį režimą evoliucijos ir nusivylimo sovietine santvarka kontekste.

Prie straipsnio pridedami 4 priedai: 1) LTSR valstybinio istorijos ir revoliucijos muziejaus darbuotojų dokumentas apie 1957 01 21 surastus S. Matulaičio rašalu rašytus antikomunistinio turinio rankraščius (atsišaukimą „Piliečiai“ ir dienoraštį); 2) 1950 11 17 – 1950 12 17 rašalu rašyto S. Matulaičio dienoraščio spausdinimo mašinėle spausdintas nuorašas; 3) S. Matulaičio rašalu rašyto atsišaukimo „Piliečiai“ spausdintas nuorašas; 4) S. Matulaičio anoniminis laiškas „Tiesos“ redakcijai su prierašu „įduoti R. Šarmaičiui“ (rankraštinis originalas ir šio straipsnio autorių surinktas spausdintinis tekstas). Pirmi trys priedai iki šiol visos apimties nebuvo publikuoti.

Esminiai žodžiai: Stasio Matulaičio biografija, sovietinė istoriografija, istoriko santykis su totalitariniu režimu, ideologijos ir cenzūros poveikis istorijos mokslui, konfliktas Istorijos institute 1950 m.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2015.24


Visas tekstas:

PDF