Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
Vol 105, No 1 (2017) 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytprūsiuose publikavimo dinamika ir turinys Santrauka   PDF
Hektoras Vitkus
 
Vol 106, No 2 (2017) 4-ąjį Lietuvos istorikų suvažiavimą prisiminus Santrauka   PDF
Simonas Jazavita
 
Vol 106, No 2 (2017) Adolfo Šapokos 1960 metų paskaitos Kanados lietuvių jaunimui Santrauka   PDF
Valdas Selenis
 
Vol 109, No 1 (2018) Antanas Olis: „Aš neturėjau laimės pamatyti Lietuvos“ Santrauka   PDF
Daiva Dapkutė
 
Vol 105, No 1 (2017) Ar prancūziško istorijos vadovėlio tekstą lengva perteikti lietuviškai? Santrauka   PDF
Jonas Sireika
 
Vol 102, No 2 (2016) Baltiškųjų mitologinių būtybių sampratos pokyčiai XXI a. Viduklės bendruomenėje Santrauka   PDF
Vilius Šadauskas
 
Vol 104, No 4 (2016) Bendrojo lavinimo mokyklos istorijos kurso turinio klausimas istorikų metodininkų publikacijose XX a. 3–4 deš. Santrauka   PDF (English)
Ilze Šenberga
 
Vol 109, No 1 (2018) Bonos Sforzos vietinės administracijos pareigūnai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: personalinis aspektas Santrauka   PDF
Rasa Leonavičiūtė
 
Vol 103, No 3 (2016) Demografiniai pokyčiai Lietuvoje 1944–1989 m. (statistinis aspektas) Santrauka   PDF
Vitalija Stravinskienė
 
Vol 104, No 4 (2016) Didžiojo karo reikšmių perteikimas Rytų Prūsijoje ir Klaipėdos krašte. Simboliai, praktikos, ritualai Santrauka   PDF
Vasilijus Safronovas
 
Vol 105, No 1 (2017) Dienos šviesą išvydo pirmasis Lietuvos edukologijos universiteto studentų mokslinių darbų tomas Santrauka   PDF
Vilius Šadauskas
 
Vol 109, No 1 (2018) Dokumentų rinkinys apie JAV lietuvių pastangas atkurti Lietuvos valstybingumą per paskutinį šimtmetį Santrauka   PDF
Juozas Skirius
 
Vol 107, No 3 (2017) Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogų rengimo tvarka Lietuvoje XX amžiaus 3–4-ajame dešimtmečiuose Santrauka   PDF
Ieva Griniūtė - Tumelienė
 
Vol 107, No 3 (2017) Iredentinis diskursas Tarybų Lietuvos spaudoje 1941–1945 metais: nuo teritorinių pretenzijų iki „lietuviškų žemių sujungimo“ Santrauka   PDF
Rubenas Bukavickas
 
Vol 106, No 2 (2017) Istorinio raštingumo ugdymo turinys Lietuvos ir užsienio šalių teorinėje didaktikoje ir Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose Santrauka   PDF
Martynas Maniušis
 
Vol 107, No 3 (2017) Juozas Gabrys-Paršaitis ir jo korespondencija su JAV lietuvių dienraščio Draugas redaktoriumi kunigu Antanu Kaupu 1911–1913 metais Santrauka   PDF
Juozas Skirius
 
Vol 109, No 1 (2018) Kaip penkerius metus Istorinės Prezidentūros Kaune įgyvendintas projektas „Šimtmečio belaukiant“ virto Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui skirta paroda Santrauka   PDF
Ingrida Jakubavičienė
 
Vol 101, No 1 (2016) Kauno akademinė inteligentija 1922–1940 m.: kultūrinio tapatumo raiškos vertinimai naujojoje istoriografijoje Santrauka   PDF
Romualdas Juzefovičius
 
Vol 109, No 1 (2018) Kėdainių katalikų parapija XVII a.: parama ir konfliktai Santrauka   PDF
Vaida Kamuntavičienė
 
Vol 104, No 4 (2016) Keletas metodologinių požiūrių į politinių partijų tyrimus Santrauka   PDF (English)
Tatyana Kuznecova
 
Vol 102, No 2 (2016) Keli pastebėjimai apie Baltijos šalių diplomatų santykius su JAV valstybės departamentu Santrauka   PDF
Asta Petraitytė - Briedienė
 
Vol 106, No 2 (2017) Klaipėdos miestovaizdžio tekstinių ir vaizdinių pristatymų formavimasis 1945–1990 m. Pažintinė ekskursija po sovietmečio Klaipėdą Santrauka   PDF (English)
Dovilė Bataitytė
 
Vol 102, No 2 (2016) Knyga apie JAV lietuvių ryšius su Lietuva ir jos vyriausybe 1926–1940 metais Santrauka   PDF
Vitalija Stravinskienė
 
Vol 105, No 1 (2017) Kosakovskių ir Platono Zubovo ryšiai Rusijos intervencijos ir antrojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo kontekste Santrauka   PDF
Ramunė Šmigelskytė - Stukienė
 
Vol 101, No 1 (2016) Latvijos konsulatas Klaipėdoje 1920–1940 m. Santrauka   PDF
Edita Gervetauskaitė
 
1 - 25 viso 57 1 2 3 > >>